Θεραπευτική άσκηση σε παθήσεις

Η άσκηση είναι ένα μέσο όχι μόνο πρόληψης, αλλά και θεραπείας πολλών παθήσεων καρδιαγγειακών, μεταβολικών, νευρολογικών και φυσικά μυοσκελετικών.

Οστεοπόρωση και άσκηση

Οστεοπόρωση και άσκηση εικόνα

Τι είναι η οστεοπόρωση Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Οστεοπόρωσης (International Osteoporosis Foundation) αλλά και με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ) η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών κατά την οποία μειώνεται η πυκνότητα